browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: oktober 2013

Ta upp båten med kran.

Lördagen den 12 oktober finns det kran i hamnen. Vill du ha lyft båten så ring Leif och boka. telefon 0346-97194 eller 076-77 92 850.Om du vill ha hjälp av Christer och hans truck,så ring 070-689 61 01. Om du ska ha båten i sjön efter att bommarna tagits upp, så lägg den vid A … Continue reading »

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar