browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: juni 2014

Informations och grillkväll

Välkomna till en informations och grillkväll i småbåtshamnen fredagen den 4 juli kl 18.00. Vid dåligt väder blir vi i Glommens marina. Då vi inte har några akuta ärenden för extra årsmöte, så informerar vi och diskuterar det som är angeläget för närvarande, såsom spolplatta, toalettsugningsanordning, servicebyggnad, husbilar, båtplatser mm. Medtag dryck samt något att … Continue reading »

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar