browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: oktober 2016

Arbetsdagar i höst.

Höstens arbetsdagar är nu bestämda till Lördagen den 22 samt 29 oktober med start kl.09.00 . Medtag fika och ett glatt humör ! //Styrelsen.  

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar