browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: februari 2018

Kallelse till årsmöte 2018-03-24 kl 10.00

Kallelse Härmed kallas du till ordinarie årsmöte med Glommens Båtklubb lördagen den 24 mars 2018 kl. 10:00. Plats: Bygdegården Glommen Ärende: Dagordning enl. stadgarna Faktura för medlemsavgift, båtplatsavgift, avg. för tvätt på spolplattan och andra relevanta avgifter kommer att skickas separat. Har du gjort någon arbetsinsats under 2017 och inte fått den avdragen på innevarande … Continue reading »

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar