browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kallelse till årsmöte 2018-03-24 kl 10.00

Postat av den 11 februari, 2018

Kallelse

Härmed kallas du till ordinarie årsmöte med Glommens Båtklubb lördagen den 24 mars 2018 kl. 10:00.
Plats: Bygdegården Glommen Ärende: Dagordning enl. stadgarna

Faktura för medlemsavgift, båtplatsavgift, avg. för tvätt på spolplattan och andra relevanta avgifter kommer att skickas separat. Har du gjort någon arbetsinsats under 2017 och inte fått den avdragen på innevarande års faktura eller om någon uppgift är felaktig så meddela kassören Börje Andersson på tel. 0708-504995. Betalar du vi internetbank så var vänlig och ange fakturanummer.

Vårens gemensamma arbetsdagar för arbete med bryggor och bommar är 7, 14 och 28 april. Tid: 09001300.

Utöver arbetsdagarna behöver vi hantverkshjälp av medlemmar för arbete med bryggor och bommar. Du kan meddela Håkan tel. 0708-611171 eller Christer tel. 0706-896101.
Tid för sommarens grillträff meddelas senare.
Information från Båtklubben hittar ni på hemsidan www.glommensbatklubb.se
Webbmaster är Jan Pettersson tel. 0702-098628. Kontakta honom om du vill ha något infört på hemsidan.
På årsmötet kommer verksamhetsberättelse, dagordning, resultatrapport, budget och revisionsberättelse finnas tillgängliga.
Välkomna
Styrelsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *