browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: februari 2019

Vårens arbetsdagar 2019

  Då var datumen spikade för vårens arbete i hamnen med bryggor och bommar.   Vårens arbetsdagar är följande :  6 April 13 April 27 April (INSTÄLLT) 4 Maj   Samling i hamnen 09.00  Medtag fika. Välkomna : Styrelsen.

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till årsmöte 2019-03-30

    Härmed kallas du till ordinarie årsmöte med Glommens Båtklubb lördagen den 30 mars 2019 kl. 10.00 Plats : Glommens Bygdegård ärende dagordning enligt stadgarna.   Välkomna : Styrelsen.  

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar