browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: maj 2019

Arbetsdag i hamnen, lördagen den 25 maj kl. 09.00. Målning av sjöbodar.

          Bryggor och bänkar börjar bli klara. Vi har även i år gjort kontrastmålning på ställen med nivåskillnad, så att det ska vara lättare att se steget.  En ny båt kom i dag till Glommens hamn en Saga 25. Välkommen !  

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar