browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: oktober 2019

Arbetsdag i hamnen 19 oktober, 26 oktober, samt 9 november

Då var det dags för höstarbete i hamnen. Vi börjar den 19 oktober kl. 09.00. Varm korv serveras till alla som hjälper till. TÄNK PÅ ATT….. Inga båtar får ligga kvar vid flytbryggor efter den 15 okt. Vill Du ha båten kvar i vattnet efter 15 okt. använd brygga A. Där efter gäller följande: Inga båtar i … Continue reading »

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar