browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: oktober 2019

Arbetsdag i hamnen 9 november

Då var det dags för höstarbete i hamnen. Nästa dag blir lördagen den 9 november kl. 09.00. Varm korv serveras under förmiddagen. TÄNK PÅ ATT….. Inga båtar får ligga kvar vid flytbryggor efter den 15 okt. Vill Du ha båten kvar i vattnet efter 15 okt. använd brygga A. Där efter gäller följande: Inga båtar i hamnen … Continue reading »

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar