browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: februari 2020

Vårens arbetsdagar i hamnen

(OBS ÄNDRADE DAGAR) Våren börjar att närma sig, och då blir det fullt upp i hamnen. Vi har nu spikat följande arbetsdagar. 4 april, 18 april samt 9 maj. Vi bjuder på någon lättare förtäring under förmiddagen. Samling i hamnen 09.00. Välkomna.    

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar