browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: september 2020

Arbetsdagar i höst.

  Inställd arbetsdag ! Arbetsdagen på lördag den 17 oktober är inställd pga att det ligger många båtar vid bryggorna. Se utdrag från båtklubbens ordningsregler. Inga båtar får ligga kvar vid flytbryggor efter den 15 okt. Vill Du ha båten kvar i vattnet efter 15 okt. använd brygga A eller D. Där efter gäller följande: Inga båtar … Continue reading »

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar