browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Arbetsdag 2020-11-13

Postat av den 13 november, 2021

Då var höstens arbetsdagar avslutade och hamnen är beredd inför vintern.

Alla bommarna som ska upp är nu upptagna

Bra jobbat alla, nu tar vi nya friska tag till våren.