browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konstitutionsprotokoll 2015

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för

Glommens Båtklubb den 21 mars, 2015.

 

Närvarande: Ragnar Hällstorp, Håkan Olofsson, Bo Hansson Jan Pettersson

och undertecknad, Leif Nordvall

 

§1.

Mötets öppnande:            Ragnar hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

 

§2.

Konstituering:                   Styrelseposterna fördelades enligt följande:

Ordförande: Ragnar Hällstorp

Sekreterare: Leif Nordvall

Kassör: Håkan Olofsson

Övriga ledamoter: Christer Johansson, Bo Hansson, Jan Pettersson

 

§3.

Val av firmatecknare:       Rätt att var för sig teckna firma gavs till Ragnar Hällstorp (450920-2414) och Håkan Olofsson (480718-4637). Rätt att var för sig teckna bankkonto gavs till till Ragnar Hällstorp (450920-2414) och Håkan Olofsson (480718-4637).

 

§4.

Nästa möte:                                             Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdagen den 15/4, 2015 kl 18:00 i Glommens Marinas lokaler.

 

§5.

Avslutning:                                              Då inget mer fanns att behandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet                                                             Justering

 

 

 

 

 

Leif Nordvall                                                                 Ragnar Hällstorp

Sekreterare                                                                   Ordförande


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *