browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sommarmöte 2013

      Protokoll fört vid extra ordinarie möte med Glommens Båtklubb     

      130705.

      Plats: Båthamnen. Närvarande: c:a 30 pers.                                                                                     

 

§ 1. Mötet öppnades av ordinarie ordf. Ragnar Hällstorp.

 

§ 2. Mötets utlysande godkändes.

 

§ 3. Till ordförande för dagens möte valdes Ragnar Hällstorp.

Till sekreterare valdes John Montan.

 

§ 4. Till justeringsmän valdes Birthe Bengtsson och Björn Sjöberg.

 

§ 5. Håkan Olofsson redogjorde för de olika betalningsklasserna av

båtplatsavgifter som gäller idag. Eftersom de är för många och ibland

även är orättvisa, föreslog styrelsen att klasserna minskades från 25 st

till 8 st. Intervallen föreslogs vara 25 cm.

Mötet antog styrelsens förslag.

 

§ 6. Mötet beslöt att höja alla båtklubbens avgifter, utom rampavift,

arbetsinsatsavgift och gästhamnsavift med 20 %.

Beslöts även att de nya avgifterna skulle avrundas uppåt, så att de

slutade på jämna 50 kr.

Beslöts att rampaviften skall vara 40 kr per dygn.

 

Beslöts att gästhamnsaviften skall vara 150 kr per dygn varvid el ingår.

 

§ 7. Beslöts att arbetsinsatsavgiften skall vara 1000 kr.

 

§ 8. Ragnar redogjorde för bygglovsärendet för husbilsparkering.

Något bygglov finns för närvarande inte.

Båtklubben har som det nu är ingen juridisk rätt att bestämma var

husbilar får parkera eller inte parkera.

Bygglovsansökan var ett försök från Båtklubben att själva kunna

bestämma och att få ordning på parkeringsfrågan för husbilar.

 

Eftersom parkerade husbilar utnyttjar Båtklubbens vatten och

toaletter beslöts på styrelsens förslag att en serviceavgift på 100 kr

skulle tas upp.

Forts.

Forts. protokoll Glommens Båtklubb extra ordinarie möte 130705.

 

§ 8 forts.

En diskussion om positiva och negativa sidor med husbilar utspann sig.

Bengt Augustsson efterlyste en mer positiv attityd gentemot husbilar.

Det är bra att vi får folk till Glommen menade han.

 

Gunilla Augustsson informerade om gästhamnsverksamheten och

hur den är organiserad.

 

Till sist informerade Ragnar om att varje båtägare skall ha en dekal,

väl synlig på sin båt. Detta för att göra det enklare för den

som tar upp avgifter av gästbåtar.

 

 

  § 9. Ragnar tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Därefter fortsatte vi kvällen med samkväm och grillning.

        

 

 

          Vid protokollet:

John Montan

 

Ordf.

 

                                            Ragnar Hällstorp

 

 

 

 

Justeras:

 

Birthe Bengtsson                      Björn Sjöberg                


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *