browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ordningsregler

Ordningsregler

Glommens Båtklubb

 

Ordningsregler gällande medlemmar, båtgäster, besökande på bryggor, klubbhus eller Båtklubbens område.

 

  1. Om skada uppstår på bryggor, sjöbodar, klubbhus eller i övrigt på klubbens eller i övrigt på klubbens område var vänlig meddela detta till styrelsen. (se info-tavlan)

 

  1. Fiskredskap, kulor, lådor, tinor, eller annat materiel får inte ligga kvar på bryggor

på grund av olycksrisk.

På båtklubbens område gäller att uppläggning/uppställning av båtar/materiel endast får göras efter tillstånd från styrelsen. OBS. Alla uppställda båtar och materiel ska märkas med ägarens namn. Omärkt kvarliggande materiel på bryggor och uppställningsplats kommer att forslas bort.

 

  1. Alla båtar i vattnet ska vara märkta med ett av klubbens tillhandahållna logotype.

 

  1. Moped och cykelåkning är inte tillåten på bryggorna.

 

  1. Parkering av fordon är inte tillåten på båtklubbens väg intill bryggor och bodar.

Ställ cyklar så de inte hindrar övrig trafik.

 

  1. Kasta inget fiskavfall i hamnbasängen.

 

  1. Klubbens avfallskärl är avsedda för hushållsavfall från båtar.

 

  1. Förtöj för storm! Vid hårt väder med höga vindhastigheter ska båtägare försäkra sig om att förtöjningarna är tillräckliga. Båtar  vid flytbryggor ska ha sträckta förtöjningar.

Se till att förtöjningstampar har rätt dimension.

 

  1. Ta bort all förtöjnings och bommtrl. vid vinterupptagning. Lämna inget kvar på bryggor över vintern. Kvarlämnat mtrl. kommer att avlägsnas.

 

  1. Inga båtar får ligga kvar vid flytbryggor efter den 15 okt. Vill Du ha båten kvar i vattnet efter 15 okt. använd brygga A eller D. Där efter gäller följande: Inga båtar i hamnen mellan 15 november – 31 mars. Båtplatsinnehavare får själv ombesörja upptagning av bommar om båten ligger kvar efter 15 oktober.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *