browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Verksamhetsåret 2013

 

Glommens båtklubb avger följande berättelse för verksamhetsåret 2013

 

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter.

 

Ordf. Ragnar Hällstorp Kassör. Håkan Olofsson Sekr. Leif Nordwall

Jan Pettersson, Christer Nilsson och  Börre Audum   

 

Styrelsen har under verksamhetsåret förutom ett antal arbetsträffar haft 8 protokollförda möten. Dessutom ett extra ordinarie möte som behandlade nya avgifter.

 

Verksamhetsåret 2013 har bl.a. präglats av :

Installation av ny brygga.

Flyttning av  vågbrytarbryggan till innersta C-bryggan.

Projektering och ansökning för spolplatta och tömning av toalettavfall från båtar.

Ansökan om att ta bort muddermassor o sten öster om nya bryggan så båtar kan lägga till.

Ansökan om bygglov för husbilsupställning. Då kommunen drog tillbaka bygglovet diskuterades på sommarmötet hur vi går vidare. Beslutades att ta ut en serviceavgift för varje husbil.

Organisera gästhamnsverksamheten.

Dessutom har sedvanligt underhåll skett på bodar, grönytor, bryggor och bommar.

 

Skapandet av nya platser medför per definition att omflyttningar av båtar kommer att ske. Brygga B plats  20-29 görs om till 8 något större platser för att möta nya o gamla medlemmars önskan om större platser. Även flytten av vågbrytarbryggan medförde vissa omplaceringar.

Vi hoppas att Ni har överseende med de ev. olägenheter detta kan medföra.

Allt arbete med bommar, bryggor, underhåll, gästhamnsverksamhet och grönområden

hade inte kunnat genomföras utan medlemmarnas insatser. Det är glädjande att alla gör sin insats antingen med arbete eller kontantbidrag. Allt fler hjälper till på våra arbetsdagar och det sprider en positiv stämning och ökar klubbkänslan och gemenskapen.

 

Gästhamnsverksamheten fungerar bättre och bättre med hjälp av medlemmar. Ytterligare ett år har gått med fler och nöjda gäster i vår hamn. Året blev ett rekordår beträffande antal gäster och inkomster. Gunilla Augustsson har varit sammankallande i gästhamnsgruppen på ett förtjänstfullt sätt. Ett stort tack till alla som medverkat som värdar och gjort så att våra båtgäster har trivts i vår hamn.

 

Gräsklippningen har även detta året skötts av Kurt o Erling Bengtsson på ett utmärkt sätt.

 

Årets extra möte och grillkväll var välbesökt. Grillning och umgänge under gemytliga former i skapligt väder.

 

Styrelsen tackar för visat förtroende

Glommen 14-02-03

 

…………………….         ………………………….. ………………………….

Christer Nilsson                  Jan Pettersson     Ragnar Hällstorp

 

……………………         ..………………………… …………………………

Börre Audum                                           Leif Nordvall Håkan Olofsson


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *