Förändringens vind måste få blåsa.

 

 

 

Populärt. Glommens hamn har varit en populär uppställningsplats för husbilar. Nu stoppas det av grannar och kommunen. Bild: Pernilla Dahnberg/arkiv

Foto:

Pernilla Dahnberg

Förändringens vind måste få blåsa

Textstorlek 1 2 3

Tipsa Skriv ut

1

Relaterat

Publicerad 11 augusti 2014

Förändringens vind blåser, liksom den gjort förr och kommer att göra framöver. För 20 år sedan fanns det många stora fiskebåtar i Glommen, och fiskebodarna var anpassade till redskapen vid ett småskaligt fiske.

En förändring var nödvändig och genomfördes i början på 2000-talet. Nu är fisket på kraftig nedgång i Kattegatt och endast några få kräfttrålare finns kvar i hamnen. Fiskebodarna riskerar att stå som monument över ett förlorat fiske om det inte görs en ny förändring. Om hamnen ska överleva krävs en förändrad detaljplan som tillåter även annan verksamhet än fiskerinäring både i bodarna och i området runt omkring.

En annan förändring som skett de senare åren är att antalet husbilar som besöker Glommen ökat år för år. Husbilsägarna föredrar att stå vid vatten och gärna i en hamn. Detta medför att antalet bilar blir fler än vad service av sanitet, soptömning och de omkringboende kan acceptera. I båtklubben har vi försökt lösa denna förändring genom att ansöka om ställplatser, vilket avvisats av grannarna.

Vi vet att besökare i vår hamn med båt eller husbil gör skillnad och är en överlevnadsfråga för handlare, restaurang, kaféer och andra som bedriver serviceverksamhet. Både husbils- och båtägare kvittrar som lärkor och är lyriska när de beskriver vilken fantastisk plats de har hamnat på. Detta är vi stolta över. För oss i båtklubben är det ingen lösning att göra det mindre attraktivt genom avskärmningar, förbudsskyltar eller dylikt. Husbilarna finns där endast under ett fåtal veckor.

Vi har haft hundratals gäster som blivit ambassadörer för Glommen och Falkenberg och fört detta vidare. Varför lägga ned en massa pengar på marknadsföring av turister, för att i nästa ögonblick sätta upp förbudsskyltar och inhägnader för att avvisa dem? Det måste gå att lösa på annat sätt. Man önskade att även omkringboende inser vilken tillgång gästerna utgör och kunde unna dem att få njuta några timmar här.

Husbilsägare är ofta pensionärer som varken stör eller lämnar något skräp efter sig. Trots detta blir det kanske lite för mycket för omgivningen då det årligen anordnas en festival där flera gäster och arrangemanget inte har samma syn på vad som stör. Så återigen ett begränsat antal ställplatser tycker vi är att föredra om inte missunnsamhet, småsinthet och avundsjuka fyller våra hjärtan till den grad att utrymmet för empati, vidsynthet och omtanke förträngs till ett minimum.

Även andra förändringar behövs, som spolplatta och filteranläggning vid bottentvätt. Förändringar i båtliv och turism har gjort att behovet av toaletter i hamnen är skriande. Vi är även i stort behov av förrådsutrymme för gräsklippare och övrig materiel. Även en liten klubblokal skulle kunna inrymmas i en sådan byggnad på hamnområdet. Men även detta har stoppats av överklagande grannar med skäl som att toaletter redan finns, det är för stort och man vill bevara det pittoreska och småskaligheten. Argumenten känns igen från tidigare – lika enfaldiga nu som då.

Vi har försökt tillgodose grannarnas synpunkt om störd utsikt genom att flytta den planerade boden cirka tio meter söderut. Man förundrar sig över människors skepsis till förändringar i omgivningen när man inte ser på samma sätt kring sina egna ombyggnader. Då är det inte det pittoreska och småskaliga som gäller. Varför inte behålla kök och toaletter och storlek om dagens behov uppfylls?

När förändringens vind blåser är det fortfarande många som bygger vindskydd och hukar sig bakom det som de upplever som motvind och försöker med alla medel spjärna emot naturens krafter. Jag vill påstå att de tar sig vatten över huvudet. Varför inte hissa segel och bejaka den vind som blåser. För den överväldigande delen av alla förändringar vi tvingas göra leder till ett bättre, sundare och enklare liv.

Ragnar Hällstorp, ordförande Glommens båtklubb                        

Ett svar på ”Förändringens vind måste få blåsa.

  1. Hej båtklubben
    Det känns väldigt bra att det finns personer som går i täten när nödvändiga förändringar måste till.Ragnars och båtklubbens
    Idéer förtjänar allt stöd. Besökare till vårt härliga samhälle är ett måste.Vi som älskar Glommen vi vill dela det fina med många andra – så skapas bättre underlag för bättre servis för oss alla.Framtiden innebär förändring inte stillastående
    Eva-Bengt Bengtsson

Lämna ett svar