Förändringsvindar i Glommen ?

Omdiskuterad turism. Husbilsturisterna behövs i Glommen, anser debattören. Bild: Pernilla Dahnberg

Omdiskuterad turism. Husbilsturisterna behövs i Glommen, anser debattören. Bild: Pernilla Dahnberg

Foto:
Pernilla Dahnberg

Förändringsvindar i Glommen?

Publicerad 26 augusti 2014

Ragnar Hällstorp skrev en debattartikel i HN den 11/8 med rubriken ”Förändringens vind måste få blåsa”. Av denna anledning angrips han i ett debattinlägg ”Låt förändringens vind blåsa åt rätt håll” den 19/8. Han påstås att ”på ett klassiskt populistiskt manér försöka skapa en vi och de-känsla” och ”den ena parten utmålas som giriga”.

Ordet girig förekommer inte i Hällstorps text utan är påhittat och ger kanske en viss nyans åt inlägget. Vilka ”vi” och ”de” är framgår inte. Jag citerar vidare: ”Det framställs i inlägget som om att vi kringboende skulle vara negativt inställda till utveckling och förändring av hamnområdet. Så är givetvis inte fallet.” Dock är det ett faktum att vartenda förslag till förändring i hamnen från och med år 2003 tills nu har (med, såvitt jag vet, ett enda undantag, en brygga) överklagats! Snacka om att inte vara negativt inställd!

Jag påstår inte att de nu aktuella undertecknarna skulle vara delaktiga i alla dessa överklaganden. Men att det är ”kringboende” framgår klart, det är bara att läsa i handlingarna. Ett överklagande är en allmän handling och kan läsas av vem som vill. Men, det ska i sanningens namn också påpekas, några av de ”kringboende” har inte deltagit i något överklagade.

Det mest aktuella stridsäpplet just nu tycks vara husbilar (förutom en sanitetsanläggning som båtklubben är skyldig att anlägga med eller utan överklaganden). Det kommer husbilar till hamnen och det kan båtklubben rimligen inte lastas för. Men de ställer sig på klubbens arrenderade område och förmodas då vara klubbens ansvar. För att få någon ordning på detta begärde båtklubben byggnadstillstånd för ett antal ställplatser vilket omedelbart överklagades. Nu ska kommunen sätta upp förbudsskyltar, återstår att se om dessa respekteras.

Enligt mångas uppfattning är turismen en viktig del i Glommens framtid. Att Glommen har ett gott rykte som turistmål vet vi genom våra gästbåtar och även husbilarna och från många sommarboende. Destination Falkenberg jobbar hårt för att få turister till kommunen, och att vissa då kommer att mötas av förbudsskyltar ger sannolikt negativa reaktioner.

Båtklubben har stor erfarenhet av att hantera turister. Varje sommar kommer ett ganska stort antal gästbåtar, både svenska och utländska, och alla har samma fråga – vilken service finns tillgänglig? Den frågan är lätt att besvara. Om de ”kringboende” lagt ner lika stor energi på utveckling av samhället, t ex att få tillbaka posten, som de lagt på överklaganden så kanske något hänt.

Ett par saker är dock positiva, vi har fått en Marina och Familjeläkarna har öppnat en mottagning i Glommen.

Men man undrar hur länge Josef orkar hålla på i affären, han kanske skulle behöva husbilsturisterna. Läs gärna Tomas Landegrens insändare i HN den 15 augusti ”Låt Glommen leva & utvecklas” en gång till. Det återstår att se vart vinden blåser.

Wiggo Broodin, tidigare mångårig ledamot av styrelsen i Glommens Båtklubb

Lämna ett svar