Husbilar i Glommen ?

 

Vi har sedan åtskilliga år haft husbilar som kommit och stannat över natten i hamnområdet. De har stått på såväl kommunens som båtklubbens och vägföreningens skötselområde.

För ca 3år sedan och tidigare försökte vi och även enskilda personer att tala om för husbilsägare att de inte fick stå i hamnområdet. Detta fick till följd att båtklubben kontaktade polisen ,som då informerade oss om att det enda vi kunde göra var att vänligen be dem flytta på sig, men att vi var inte någon myndighetsutövande person. I det läget hade vi tröttnat på att köra iväg bilar då vi har annan verksamhet att sköta. Vi sökte då bygglov för ställplatser för att få ordning på uppställandet. Detta avvisades av några omkringboende. Förra året blev situationen följaktligen ohållbar då de stod lite överallt på hamnområdet. Vår serviceanläggning och soptömning utnyttjades flitigt av dessa gäster utan att få något tillbaka. På extra årsmöte under juli månad beslutades att ta ut en frivillig serviceavgift på 100 kr för att utnyttja soptömning toalett och dusch. Detta gällde alla husbilar även om de stod på vägföreningens eller kommunens område.1 juni 2014 sammankallade Båtklubben fastighetsägarna runt hamnen för att försöka få en lösning tillstånd. Vi kom då överens om att undanta ett högre område ovanför bryggor och som låg nära fastigheter. Vi var villiga att anmoda husbilsägare att flytta från området och det markerades med ett rep. Vi gav husbilägarna information som bifogas, och tycker att det fungerat relativt bra mot föregående år utom 2 veckor i juli då det var upp mot 20 husbilar. Detta är mer än vad vår service klarar av. Båtklubben informerade den 1 juni att vi föredrar 10 ställplatser och att ta ut en avgift likt båtarna på 180 kr än att ha 18 bilar som betalar 100kr i serviceavgift. Att nu en fastighetsägare som inte deltog i mötet har synpunkter på husbilarna, och som tidigare  har haft synpunkter på  och överklagat allt som går att överklaga, är ganska förväntat. Speciellt då den fastighetsägare är i Glommen endast under dessa hektiska veckor. Vi anser att vi gjort vad vi kunnat och förmått för att lösa problemen, och är ganska trötta på att få en massa kritik från grannar, och hot om byggsanktionsavgifter o.sv. för en mark som vi inte har någon användning för ,utan endast har planerat ut och skött gräsklippning. Detta för att hamnområdet ska vara attraktivt för gäster och invånare i Falkenbergs kommun. Vi planerar nu att ta upp en diskussion med mark o planavd. angående att avstå denna del av vårt arrende, då den endast orsakar oss  merarbete och bekymmer. Vi frågar oss naturligtvis hur kommunen har hanterat alla husbilar som stått på kommunal mark i Glommens hamn och ”campat” under dessa år. Att vi nu försökt att få dem samlade på en begränsad area ,som just råkar vara vår arrenderade mark gör ju inte kommunen helt oskyldig. Vi sitter tyvärr eller lyckligtvis i samma båt.

Ni ska veta att de husbilsägare som vi pratar med och välkomnar till Glommen kvittrar som lärkor och beskriver i lyriska ordalag vilken fantastisk plats de har hamnat på och vilken trevlig hamn. Dessa har blivit ambassadörer för Glommen och Falkenberg . Vi vet att båtgäster och husbilsgäster gör skillnad för handlare, kaféer och serviceinrättningar .För en del av dem är det en överlevnadsfråga. Att så många uppskattar vad båtklubben åstadkommit är positivt och det är vi stolta över. Att satsa en massa pengar på marknadsföring av turister och i nästa stund avvisa och sätta upp en masa förbudsskyltar anser vi inte kan vara den rätta lösningen på de problem som uppstår. Kommunen får ju inte vara ett problem för oss utan måste ju vara en del av lösningen.

 

Med .vänliga hälsningar

Ragnar Hällstorp

Ordf

Lämna ett svar