Plan vid olycka

Handlingsplan vid möjlig olycka i Glommens småbåtshamn
Syfte: Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa snabb och effektiv respons
vid en eventuell olycka i vår småbåtshamn för att minimera risker och skydda
människor och miljön.

1. Larma:

 • Vid upptäckt av en olycka eller ett akut problem, larma omedelbart via
  nödnummer 112 för att involvera professionell hjälp från räddningstjänst och
  sjöräddning.

2 .Säkerhet

 • Prioritera säkerheten för alla i området. Om möjligt, varna andra närvarande
  personer för att undvika farliga områden.

3. Rädda liv:

 • Om någon är i fara eller skadad, försök att säkra personen och ge första
  hjälpen om du har utbildning och det är säkert att göra det. Hjärtstartare
  finns på Båtklubbens nya klubbhus.

4. Släck brand:

 • Om olyckan innefattar en brand, försök släcka den med
  brandbekämpningsutrustning som är tillgänglig i hamnen.

5. Isolera farliga områden:

 • Om det finns farliga ämnen eller bränslespill, försök att isolera området för att
  förhindra spridning och minimera skador på miljön. I boxen för spillberedskap
  finns absorbenter, svep- och oljeläns samt skyddsutrustning.

6. Kontakta båtklubben:

 • Meddela omedelbart båtklubbens styrelse eller miljöansvarig person om
  olyckan. Informationen om olyckan, inklusive tid och plats, måste
  kommuniceras tydligt.

7. Rapportera till myndigheter:

 • Om olyckan involverar farliga kemikalier eller har potential att orsaka skada
  på miljön, rapportera den till relevanta myndigheter och följ deras
  anvisningar. Informera Falkenbergs kommun.

8. Samla information:

 • Så snart som möjligt, samla information om olyckan, inklusive fotografier och
  vittnesmål från eventuella vittnen. Detta kan vara viktigt för utredning och
  rapportering i efterhand.

9. Informera medlemmar:

 • Kommunicera olyckan och dess påverkan på hamnen till båtklubbens
  medlemmar via e-post, sms eller på båtklubbens hemsida.

10. Utredning och förebyggande åtgärder:

 • Efter att olyckan har hanterats, genomför en noggrann utredning för att
  fastställa orsaken till olyckan. Använd denna information för att implementera
  förebyggande åtgärder och säkerhetsförbättringar i framtiden.
  Det är av yttersta vikt att alla medlemmar i båtklubben känner till och förstår denna
  handlingsplan för att säkerställa en snabb och samordnad reaktion vid eventuella
  olyckor.
  Glommen 23-10-05