Låt förändringens vind blåsa åt rätt håll

För vackert. Glommen är för vackert för att göras till en parkeringsplats. Bild: Privat

För vackert. Glommen är för vackert för att göras till en parkeringsplats. Bild: Privat

Låt förändringens vind blåsa åt rätt håll

Publicerad 19 augusti 2014

Att som Ragnar Hällstorp på klassiskt populistiskt manér försöka skapa en vi och de-känsla, där ena parten utmålas som giriga och utan empati, är inte rättvisande och varken gynnsamt för diskussionen eller för Glommens utveckling. Det framställs i inlägget som om att vi kringboende skulle vara negativt inställda till utveckling och förändring av hamnområdet. Så är givetvis inte fallet.

Som det nu presenteras är de alternativ som finns att tillgå antingen ett dött hamnområde, vild oorganiserad camping eller uppstyrda uppställningsplatser för husbilar i Glommens Båtklubbs regi. Varför inte tänka bortom dessa, i våra ögon, trista alternativ och vidga vyerna en aning? Vi förstår att båtklubben vill tjäna pengar på husbilarna men ska detta verkligen få ske på övriga samhällets bekostnad?

De kringboendes förslag till Falkenbergs kommun är att skapa en inbjudande och levande mötesplats för såväl gästande turister som lokalbefolkning. Många, både Glommenbor och andra, tar gärna med sig en picknickkorg ner till hamnen om sommarkvällarna för att äta gott och samtidigt njuta av utsikten. Vore inte då denna yta en ypperlig plats att iordningsställa för social samvaro och umgänge genom att bland annat placera ut växter och ett antal bänkar och bord. På så vis skulle fler, utan kostnad, kunna tillgodogöra sig vår vackra hamn, istället för som i sommar, de husbilar som varit först på plats och ställt sig som en mur längs med vattnet.

En ökad genomströmning av cyklister och gående borde dessutom i högre utsträckning gynna näringsidkarna i Glommen. I sin tur kan det kanske även leda till nya verksamheter som exempelvis cykeluthyrning och försäljning av fikakorgar till båtgästerna för att få ett än mer välkomnande och trivsamt hamnområde i tiden.

Många av oss som bor här nere är födda och uppvuxna i Glommen och förstår helt och fullt längtan efter att befinna sig nära havet och båtlivet.

Att kunna erbjuda samtliga besökare detta borde dock vara en självklarhet som inte bara är förunnad dem som färdas med husbil. Att prioritera bilism före människor i detaljplanering har vi sett otaliga bevis på tidigare och vi borde ha lärt oss av detta!

Hällstorp verkar också förespråka en sund livsstil och då är väl inte motorburen trafik det man i första hand kommer att tänka på.

Det finns campingplatser inom ett par kilometers avstånd både norr och söder om Glommen och hamnen nås lätt med en kort cykeltur eller promenad från dessa. Är vi inte överens om att Glommens hamn är för vacker för att göras till parkeringsplats?

Låt oss istället tillsammans, i de olika föreningar som finns i Glommen, komma fram till en gemensam lösning. Vi välkomnar gärna förändringarnas vindar, men låt dem blåsa åt rätt håll och inte bakåt!

Birthe Bengtsson

Gunhild Johansson

Christer Svensson

Magnus Runesson, alla Glommen

Lämna ett svar