Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande: Karin Lagerblad tel. 0703-00 52 60

 Sekreterare: Nisse Svensson tel. 0703-95 25 09

 Kassör: Håkan Olofsson tel.  070-86 11 171

 Hamnansvarig/båtplatser/underhåll bryggor: Christer Nilsson tel.  070-689 61 01

Gästhamnsansvarig: Eva-Lena Edlund tel. 0733-55 40 03

Fastighetsansvarig: Henrik Strandberg