Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande: Karin Lagerblad tel. 0703-00 52 60

 Sekreterare: Nisse Svensson tel. 0703-95 25 09

 Kassör: Håkan Olofsson tel. 0346-97298 / 070-86 11 171

 Hamnansvarig/båtplatser/underhåll bryggor: Christer Nilsson tel. 0346-96101 / 070-689 61 01

Gästhamnsansvarig: Eva-Lena Edlund tel. 0733-55 40 03

Fastighetsansvarig:  Tomas Pilqvist tel. 070-66 42 481