Styrelsen

Styrelsen 2022

 

 

Ordförande: Håkan Olofsson tel. 0346-97298 / 070-86 11 171

 

Sekreterare: Nisse Svensson tel. 0703-95 25 09

 

 Kassör: Eva-Lena Edlund tel. 0733-55 40 03

.

 Hamnansvarig/båtplatser/underhåll bryggor: Christer Nilsson tel. 0346-96101 / 070-689 61 01

 

Gästhamnsansvarig: Karin Lagerblad tel. 0703-00 52 60

 

Fastighetsansvarig:  Tomas Pilqvist tel. 070-66 42 481