Ordningsregler

Ordningsregler Glommens båtklubb

Ordningsregler gällande båtplatsinnehavare.

1.  Om skada uppstår på bryggor, sjöbodar, klubbhus eller i övrigt på klubbens område var vänlig meddela detta till styrelsen.

2.   Förtöj för storm. Vid hårt väder med höga vindhastigheter skall båtägaren försäkra sig om att förtöjningarna är tillräckliga. Båtar vid flytbryggorna ska ha sträckta förtöjningar. Se till att förtöjningstamparna har rätt dimension och försedda med ryckdämpare.

3.   Ta bort förtöjnings- och bom-material vid vinterupptagning. Lämna inget kvar på bryggor över vintern. Kvarlämnat material kommer att avlägsnas.

4. Fiskredskap, kulor, tinor eller annat material får inte ligga kvar på bryggor på grund av olycksrisk. Kvarliggande material kommer att avlägsnas.

5.   Vid båtupptagning ska bottentvätt utföras på spolplattan

6.   Inga båtar får ligga kvar på flytbryggorna efter 15 oktober! Båtplatsinnehavaren får själv ombesörja upptagning av bommar om båten ligger kvar efter 15 oktober.

7.   Vill du ha båten i efter 15 oktober kan brygga A användas efter kontakt med styrelsens bryggansvarige. Mellan 1 december och 31 mars får inga båtar vara förtöjda i hamnen!

8.   På båtklubbens område gäller att uppläggning/uppställning av båtar och eller material endast får göras efter tillstånd av styrelsen. OBS! Alla uppställda båtar och material skall vara märkta med ägarens namn.

9.   Miljöfarligt avfall får inte kastas i våra sopkärl, sådant ska köras till Sandladans återvinningscentral.

Ordningsregler gällande alla som vistas inom båtklubbens område.

1.   Om skada uppstår på bryggor, sjöbodar, klubbhus eller i övrigt på klubbens område var vänlig meddela detta till styrelsen.

2.   Moped och cykelåkning på bryggorna är inte tillåtet.

3.   Parkering av fordon är inte tillåtet på båtklubbens väg intill bryggor och bodar. Ställ cyklar så de inte hindrar trafiken.

4.   Kasta inget fiskavfall i hamnbassängen.

5.   Bad och hopp från bryggor och bomarmar är förbjudet.

6.   Sittplatser och grillplatser är i första hand avsedda för båtgäster och medlemmar.

7.   Bord och bänkar får inte flyttas från sina ursprungliga platser på bryggan

8. Sopkärlen som finns i hamnen är avsedda för hushållsavfall från båtar.