Lätt att tycka att andra ska vara generösa

Lätt att tycka att andra ska vara generösa

Textstorlek 1 2 3

Tipsa Skriv ut

1

Relaterat

Publicerad 22 augusti 2014

Glommen. Jag tror inte det är på grund av oginhet som de 10-20 familjerna som bor runt hamnen och udden i Glommen tycker det är tråkigt att ha camping och parkering framför sina hus. Man har helt enkelt en gång i tiden valt att bo här av en eller annan orsak. En del har lagt massor utav pengar för detta boende, en del hade det fattigt och det var den billigaste marken att bygga på.

En sak är säker, hade man velat bo granne med en camping eller parkerings plats, så kunde man säkert ha gjort det också. Det är lätt för alla er som inte bor här, att tala om generositet, värna om Glommen och bjuda på sig?

Någon skrev om affären, posten etcetera Jag tror inte att dessa campare är de som skall se till att det finns service i Glommen. Nej det är alla bofasta, även ni som inte behöver bjuda på utsikten, som borde att värna om Glommen genom att handla i affären som finns, så kanske den kan växa.

Någon skrev om hus och spolplatta, om fisket som inte existerar i Glommen längre. Men alla dessa stora bodar på hamnplan som kom till på grund av fisket är de nödvändiga?

Kanske båtklubben har någon som kan ställa sitt hus på hamnplan, till förfogande nu när fisket är förbi – i stället för att bygga ännu mer framför någons hus.

Det är lätt att tala om för andra, att man skall vara generös och bjuda på sig, men jag är inte riktigt lika säker på, att om det gällt er själva eller era anhöriga att det varit detsamma.

Celes

Ett svar på ”Lätt att tycka att andra ska vara generösa

 1. Replik till signaturen ”Celes” införd i HN 142208
  Det är märkligt att signaturen ”Celes” upplever det lättare att vara generös om man bor en bit från Glommens hamn. Genorositet är enlig vår mening en egenskap som sitter i varje specifik individs hjärta och hjärna, och är oavhängigt var man bor. Det är när genorositeten utmanas och sätts på yttersta prov som det verkliga ansiktet avslöjar sig. När det gäller antalet husbilar och camping är det förståligt att man reagerar, det gör vi också. Båtklubben är den enda part som tidigare försökt lösa problemet genom att föreslå ställplatser och undanta utsatta områden. Det kan inte vara Båtklubbens ansvar att man ”felparkerar” och campar trots information . Vi är ingen myndighet som hanterar trafikbrott.
  Vi har som föreslagits i artikeln köpt in en befintlig bod för att tillgodose vårt behov av service och förråd. Vi tänker alltså inte bygga framför någons fastighet, och vi tänker anpassa ”Celes-Görans” gamla fryshusbod till övriga byggnader i hamnen. Göran är emellertid till skillnad från sign. ”Celes” positiv till den förändringens vindriktning som blåser.
  Att det av några anses för stort är inget faktiskt problem, utan upplevs, liksom genorositet ovan, inombords av några få individer. Huruvida man ska avväga ett särintresse gentemot 150 medlemmars och övrig allmänhet är ett delikat problem som sysselsatt oss i båtklubben i årtionden. Detta dyker upp vid byggandet av all infrastruktur och speciellt för oss när det gäller att bygga en fungerande hamn.
  Det är individer likt signaturen ”Celes” som utsätter vårt tålamod till bristningsgränsen, på grund av att man har för lite på fötterna för att veta vad man pratar om som t.ex.ställa bod till förfogande och bygga framför någons hus. Men ska man ändå ”klampa i klaveret” är det väl lika bra att vara barfota. Lyckligtvis är vi utrustade med en ängels tålamod och tillräckligt sunt förnuft för att kunna utveckla småbåtshamnen i rätt vindriktning. Vi kommer envist att fortsätta att slipa fasetter på den halvslipade diamant som vi tycker att Glommens Hamn är för så många.
  Ragnar Hällstorp
  Ordf. Glommens båtklubb.

Lämna ett svar