browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Alla båtar vid pontonbryggorna måste vara uppe senast 15 oktober

Postat av den 1 oktober, 2021

OBS!

Alla båtar som ligger vid pontonbryggorna måste vara borta senast den 15 oktober.

Detta är till för att inte hindra upptagning av bommarna som påbörjas den första arbetsdagen 16 oktober.

Eventuellt kan lediga platser på A-bryggan tillfälligt användas efter kontakt med hamnansvarig.