Höstens arbetsdagar

Höstens arbetsdagar är bestämt till följande lördagar kl. 09.00 – 13.00

16/10

23/10

13/11

Korv och dryck serveras

Om alla ställer upp kommer arbetet att gå mycket lättare.