Nya bryggan

Nu är nya bryggan på gång.
Det är en stor investering som båtklubben gör för att kunna ha bra och funktionella båtplatser. Till sommaren ska allt vara klart och då hoppas vi på en fin båtsommar med många turer ut på det blå.

Christer och hans maskiner förbereder kättingar och förankringsstenar.
Pontech hämtar sten med sin arbetsbåt.
Bryggan på rätt plats, men mycket arbete kvarstår innan båtarna kan förtöjas vid den.