Årsmöte Glommens Båtklubb

Härmed kallar Glommens Båtklubb Dig till årsmöte

Lördag 23 mars

Kl. 10.00

Glommens Bygdegård    OBS! i källaren.

Dagordning enligt stadgarna (anslås på hemsidan)

Motioner ska vara inlämnade senast 9 mars
 

Kaffe med bulle serveras

Styrelsen hälsar er välkomna

Dagordning