browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vårens arbetsdagar

Postat av den 16 mars, 2022

Nu är vårens arbetsdagar bestämda, följande lördagar mellan 09.00 och 13.00 träffas vi för att iordningsställa hamnen inför sommaren.

2/4

9/4

23/4

7/5 reservdag

Korv och dricka serveras.

 

När vi hjälps åt går arbetet mycket lättare och vi får trevligt tillsammans med våra hamnkompisar.