browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: september 2022

Höstens arbetsdagar

Första arbetsdagen är lördagen 22 oktober Dag 2 blir lördagen 29 oktober Vi börjar 09.00 och håller på minst 3 timmar Kokt korv med dryck serveras i paus. OBS! Alla båtar på pontonbryggorna måste vara upptagna senast 15 oktober.

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar