Årsmöte Glommens Båtklubb

Härmed kallar Glommens Båtklubb Dig till årsmöte

Lördag 23 mars

Kl. 10.00

Glommens Bygdegård    OBS! i källaren.

Dagordning enligt stadgarna (anslås på hemsidan)

Motioner ska vara inlämnade senast 9 mars
 

Kaffe med bulle serveras

Styrelsen hälsar er välkomna

Dagordning

Nya bryggan

Nu är nya bryggan på gång.
Det är en stor investering som båtklubben gör för att kunna ha bra och funktionella båtplatser. Till sommaren ska allt vara klart och då hoppas vi på en fin båtsommar med många turer ut på det blå.

Christer och hans maskiner förbereder kättingar och förankringsstenar.
Pontech hämtar sten med sin arbetsbåt.
Bryggan på rätt plats, men mycket arbete kvarstår innan båtarna kan förtöjas vid den.