Arbetsdagen 1 april

Nu år årets första arbetsdag avklarad, tack vare god uppslutning och god maskinhjälp hann vi med allt som var planerat.

Nästa arbetsdag är planerad till 15/4 kl.09.00 men då C-brygggan måste förankras först kan vi bli tvingade senare lägga arbetet en eller två veckor. Besked kommer att finnas på hemsidan.

Bilder från första arbetsdagen.

Bommarna bärs fram och såtts på plats
David kör fram bommarna med sin lilla lastmaskin.