Ny brygga

Nu har arbetet med att byta ut C-bryggan påbörjats.

C-bryggan lösgjord och bortforslad i tre delar varav två just nu är förankrade intill B-bryggan.

En del av gamla F-bryggan har lagts vid kajen i väntan på att bli upptagen och bortforslad.
Den delen har ersatts av en del av gamla C-bryggan så F-bryggan har nu fått en uppfräschning. Vidare kommer en del av B-bryggan ersättas av en del av gamla C-bryggan.
Mycket flyttande av bryggdelar men vi tror att vi kommer att få en hamn med betydligt bättre båtplatser till våren.

Den nya C-bryggan förväntas komma i december eller januari.

Mycket arbete återstår innan vi kan sjösätta våra båtar till våren.