Höstens arbetsdagar

Första arbetsdagen blir 21 oktober.
Dag 2 blir 28 oktober.
Reservdag är planerad till 11 november.

Vi startar kl.09.00 och håller på minst 3 timmar

Korv med dryck serveras

OBS! Alla båtar måste vara borta från pontonbryggorna senast 15 oktober.