Arbetsdagen 1 april

Nu år årets första arbetsdag avklarad, tack vare god uppslutning och god maskinhjälp hann vi med allt som var planerat.

Nästa arbetsdag är planerad till 15/4 kl.09.00 men då C-brygggan måste förankras först kan vi bli tvingade senare lägga arbetet en eller två veckor. Besked kommer att finnas på hemsidan.

Bilder från första arbetsdagen.

Bommarna bärs fram och såtts på plats
David kör fram bommarna med sin lilla lastmaskin.

Kallelse till Årsmöte

Glommens Båtklubb kallar till årsmöte lördag 25 mars kl.10.00 i Glommens Bygdegård.

Kaffe med bulle kommer att serveras.

Välkomna
önskar
Styrelsen

Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av:
  -medlemsavgift – enskild medlem.
  -medlemsavgift – ungdomsmedlem.
  -medlemsavgift – familj.
  -grundavgift.
  -båtplatsavgift.
  -arbetsinsatsavgift som erläggs vid ej fullgjord arbetsinsats.
 12. Stadgeändring.
 13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av styrelseledamöter.
 16. Val av revisor.
 17. Val av valberedning.
 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 19. Övriga frågor.
 20. Mötets avslutning.


Julfesten 2022

Lördagen 10 december samlades ett trettiotal medlemmar för att avnjuta årets julbord.
I Glommen startade resan med glögg och pepparkaka innan vi steg på bussen för vidare färd till Göteborg. Vid Lilla Bommen låg M/S Carl Mikael Bellman och väntade på oss för en tur ut på vattnet.
Befälhavaren Harald Treutiger hälsade oss välkomna innan han la ut.
Ett julbord med mycket sill, lax och övriga rätter som tillhör julbordet erbjöds och till detta serverades valda drycker av olika slag. Efter maten fanns ett gottebord med diverse sötsaker.
Efter tre timmars båtfärd väntade bussen på att ta oss hem till Glommen igen.
Alla deltagarna var överens om att det hade varit en väldig trevlig och lyckad utflykt.

Bussen anländer till Lilla Bommen
Båten ligger och väntar.
Befälhavaren Harald Treutiger
Stämmningen var hög
Efter maten var vi mätta och belåtna.

Julfest

Festkommittén bjuder in till julfest lördagen 10 december.

I år blir det lite extra, se inbjudan här.

På inbjudan finns all information om anmälan och betalning.

Tänk på att det är begränsat antal platser så anmäl er i tid.

Välkomna önskar festkommittén!

Höstens arbetsdagar

Första arbetsdagen är lördagen 22 oktober

Dag 2 blir lördagen 29 oktober

Vi börjar 09.00 och håller på minst 3 timmar

Kokt korv med dryck serveras i paus.

OBS! Alla båtar på pontonbryggorna måste vara upptagna senast 15 oktober.