browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Månadslogg: mars 2022

Vårens arbetsdagar

Nu är vårens arbetsdagar bestämda, följande lördagar mellan 09.00 och 13.00 träffas vi för att iordningsställa hamnen inför sommaren. 2/4 9/4 23/4 7/5 reservdag Korv och dricka serveras.   När vi hjälps åt går arbetet mycket lättare och vi får trevligt tillsammans med våra hamnkompisar.      

Kategorier: Uncategorized | Lämna en kommentar