Årsmöte Glommens Båtklubb

Härmed kallar Glommens Båtklubb Dig till årsmöte

Lördag 23 mars

Kl. 10.00

Glommens Bygdegård    OBS! i källaren.

Dagordning enligt stadgarna (anslås på hemsidan)

Motioner ska vara inlämnade senast 9 mars
 

Kaffe med bulle serveras

Styrelsen hälsar er välkomna

Dagordning

Nya bryggan

Nu är nya bryggan på gång.
Det är en stor investering som båtklubben gör för att kunna ha bra och funktionella båtplatser. Till sommaren ska allt vara klart och då hoppas vi på en fin båtsommar med många turer ut på det blå.

Christer och hans maskiner förbereder kättingar och förankringsstenar.
Pontech hämtar sten med sin arbetsbåt.
Bryggan på rätt plats, men mycket arbete kvarstår innan båtarna kan förtöjas vid den.

Julhälsning

Tomtarna undrar var är C-bryggan

2023 blev ett bra år, nu ser vi fram mot ett nytt år med nya och omflyttade bryggor samt hoppas på en fin båtsommar 2024.

/Styrelsen

Ny brygga

Nu har arbetet med att byta ut C-bryggan påbörjats.

C-bryggan lösgjord och bortforslad i tre delar varav två just nu är förankrade intill B-bryggan.

En del av gamla F-bryggan har lagts vid kajen i väntan på att bli upptagen och bortforslad.
Den delen har ersatts av en del av gamla C-bryggan så F-bryggan har nu fått en uppfräschning. Vidare kommer en del av B-bryggan ersättas av en del av gamla C-bryggan.
Mycket flyttande av bryggdelar men vi tror att vi kommer att få en hamn med betydligt bättre båtplatser till våren.

Den nya C-bryggan förväntas komma i december eller januari.

Mycket arbete återstår innan vi kan sjösätta våra båtar till våren.

Arbetsdagen 28/11

Tack alla ni som utförde ett fantastiskt arbete. Alla bommarna blev upptagna snabbt och smidigt. Korven och kaffet smakade också utmärkt.

Nu återstår lite småjobb i hamnen innan den är klar för vintern. Vi återkommer om vi ska samlas på reservdagen 11/11.